top of page

Warmte-uitwisseling

Hoe geweldig zou het zijn als de restwarmte van de industrie nuttig gebruikt kan worden om elders te verwarmen? In Lochem zijn er namelijk grote fabrieken die warmte “lozen” in het Twentekanaal. Daarnaast zijn er plannen voor nieuwbouw in Lochem waar bij de bouw rekening gehouden kan worden met het gebruiken van de restwarmte.

Warmte-uitwisseling

Hoe geweldig zou het zijn als de restwarmte van de industrie opnieuw ingezet kan worden om bedrijven en woningen in Lochem te verwarmen? De industrie loost op dit moment een grote hoeveelheid warmte in afvalwater wat nog niet wordt benut. Een mooie kans voor Lochem om hiermee invulling te geven aan een warmtenet en minder afhankelijk te worden van het gas!

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is eigenlijk niet meer dan een leiding met warm water. Huizen, bedrijven en soms hele buurten worden daarop aangesloten. Een warmtenet kan vaak veel CO2 en energie besparen wanneer de warmtebron efficiënter kan worden gebruikt dan de huidige lokale manier van warmteopwekking. Er zijn verschillende opties voor warmtebronnen voor een warmtenet. Een veel toegepaste warmtebron voor warmtenetten is het gebruik van restwarmte van industriële processen.

De situatie in Lochem

Op dit moment zijn er twee grote fabrieken nabij Lochem die een grote hoeveelheid warm afvalwater lozen in een apart riool dat langs Lochem loopt zoals op de onderstaande afbeelding te zien is. Naar verwachting is er ongeveer 125 TJ aan energie uit het riool te halen. Dit warme water kan verder worden opgewarmd en via leidingen naar diverse plekken worden gebracht waardoor er minder gas nodig is voor het verwarmen van ruimtes en het voorzien van warm tapwater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Lochem wil in 2030 energieneutraal zijn. Daarnaast dient er een warmtevisie opgesteld te worden om van het gas af te komen. Een warmtenet bied een kans om daar invulling aan te geven. De Groene Fabriek heeft daarom onderzoek verricht om te zien of er een interessante businesscase zit in het aanleggen van een warmtenet op de restwarmte van de nabij gelegen industrieën.

De Groene Fabriek ziet een redelijk rendabele kans in een warmtenet dat centraal het warme rioolwater verder opgewarmd middels een warmtepomp en bij verschillende afnemers het warme water koppelt aan de huidige installaties. De cv-ketels blijven nu dus staan en kunnen de winterpieken opvangen. Hierdoor zijn er geen grote aanpassingen nodig bij de mogelijke afnemers en kunnen deze gefaseerd helemaal van het gas af.  De terugverdientijd van een dergelijk warmtenet ligt tussen de 10 en 15 jaar maar er zijn nog veel onzekere factoren die een grote rol spelen. Verder kan de nieuwe SDE++ subsidie, die in 2020 vrijkomt, de terugverdientijd verkorten.  

riool.jpg

Meerdere geïnteresseerden

Het warme afvalwater van de industrieën is in eigendom van het waterschap op het moment dat dit in het riool komt. Het waterschap heeft aangegeven dat het rioolwater beschikbaar is, maar er zijn meerdere partijen geïnteresseerd in de warmte van het riool. Ook de gemeentes Berkelland,  Borculo en Zutphen hebben aangegeven interesse te hebben. Het waterschap heeft aangegeven dat het project met de grootste maatschappelijke waarde voorrang krijgt. We hopen dan ook dat de plannen verder kunnen worden uitgewerkt zodat een gedeelte gebruikt kan worden in Lochem.

Contact over warmte-uitwisseling:

René Cornelissen - CCS Energie-advies

0570-667001

cornelissen@ccsenergieadvies.nl

Henk Mulder - ENGIE

06-14873748

henk.mulder@engie.com

bottom of page