top of page

De Groene Fabriek

De strategie van De Groene Fabriek is ontwikkeld in het kader van de EO Wijers Prijsvraag 2015. De EO Wijers-prijsvraag werd in 2014-2015 georganiseerd in de regio Stedendriehoek en heeft als titel: “De Stedendriehoek - naar een energieneutrale stedelijke regio”. De Groene Fabriek is daarbij als gedeelde winnaar uitgeroepen waarna de Kanaalzone van Lochem is uitgekozen tot pilot. De strategie is vervolgens in 2016 en 2017 verder verkend op basis van en met partijen uit de Kanaalzone in Lochem. Hieruit is een consortium ontstaan dat zich inzet namens De Groene Fabriek. Hieronder ziet u welke partijen een rol spelen binnen dit consortium.

Consortium van De Groene Fabriek

IAA Architecten - Stedenbouw en Landschap zijn ruimtelijk ontwerpers (stedenbouw, landschapsarchitectuur, procesbegeleiding bij gebiedstransformatie). IAA Architecten was de oorspronkelijke initiatiefnemer van de Groene Fabriek en functioneert als trekker binnen het consortium.

IAA Architecten

CCS is een energieadviesbureau dat initieert en adviseert bij projecten op duurzaam energiegebied. Kernbegrippen in het werkgebied van CCS zijn: warmte, WKK en biogas. De rol van CCS binnen de Groene Fabriek is die van adviseur en eventueel mede-ontwikkelaar.

CCS Energie-advies

ENGIE levert technische diensten (ontwerp/advies, aanleg, exploitatie en onderhoud) op het vlak van (industriële en utilitaire) installaties, duurzame energiesystemen en netwerken voor bedrijven en industriegebieden. Engie is binnen de Groene fabriek ontwikkelaar, investeerder en exploitant op gebied van (duurzame) warmte en elektriciteit.

Engie

Circulus Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht gemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Circulus Berkel is binnen De Groene Fabriek vooral bezig met het hergebruiken van lokale grondstoffen.

Circulus Berkel

Raedthuys Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf dat door heel Nederland in nauwe samenwerking met lokale coöperaties windparken en zonne-energieprojecten mede-ontwikkelt en exploiteert. De opgewekte stroom wordt onder de naam “Pure Energie” geleverd aan bedrijven en consumenten. De rol van Raedthuys binnen het consortium is dan ook windparken en zonne-energieprojecten te ontwikkelen en te exploiteren.

Raedthuys Pure Energie
bottom of page