top of page

Circulaire economie

De Groene Fabriek Circulaire economie

Veel afval is als grondstof te hergebruiken. Dit vraagt om een inventarisatie van grondstoffenstromen.  Daarbij is er onderscheid tussen organisch en anorganisch. Deze inventarisatie is opgepakt door Circulus-Berkel in samenwerking met, in eerste instantie, ForFarmers. De conclusie hiervan was dat er voldoende potentie aanwezig is om tot een vervolg te komen. Doel is om in beeld te krijgen waar kansen liggen voor een bundeling afvalketens en mogelijkheden om deze weer als nieuwe grondstof in te zetten.

Contact over circulaire economie:

Henk Knip - Circulus Berkel

088-7082082

henk.knip@circulus-berkel.nl

bottom of page