De Groene Fabriek is een gebiedsgerichte strategie om de energietransitie van de kanaalzone Lochem vorm te geven. Deze strategie is uitgeroepen als gedeelde winnaar van de EO Wijers Prijsvraag. We kijken naar de ambities en plannen van lokale partijen en verbinden deze met grootschalige duurzame mogelijkheden. Daarnaast kijken we ook naar grootschalige ruimtelijke ingrepen die toch al zijn gepland, zoals de nieuwe rondweg. We werken samen met partijen als de Gemeente Lochem, LochemEnergieIndustrie Kring Lochem en lokale bedrijven. Verder onderzoeken we duurzame mogelijkheden als het delen van de restwarmte van de industrie en het aansluiten van de nieuwe zonneparken op lokale afnemers. Bekijk het filmpje hieronder om te zien waar De Groene Fabriek zich nog meer mee bezig houdt.

Aanleiding

Bedrijven en industrie vormen een onmiskenbaar onderdeel in het energiesysteem. In Lochem zijn bedrijven en industrie verantwoordelijk voor 80,3% van het totale elektriciteitsverbruik en voor 71% van het gasverbruik in 2015. Om dit terug te dringen is het noodzakelijk om niet alleen individueel maar ook collectief tot een aanpak op de langere termijn te komen. De grootste energiewinsten zijn immers bedrijfsoverstijgend.

Sporen voor kansrijke projecten

Twentekanaal Lochem
circular-economy.gif

Circulaire economie

de-koeien.jpg

Bio-energie

alternative-alternative-energy-clean-ene

Smart Grids

Proefboerdij de Marke_Hengelo Gelderland

Warmte-uitwisseling

IAA Architecten

Copyright © 2018 | De Groene Fabriek |